سایت جدید بت بال

سایت جدید بت بال

سایت شرط بندی بت بال,دانلود بت بال 90,پیش بینی بت بال,پیش بینی بت بال,بت بال نود بدون فیلتر,ورود بت بال 90

در ناحيه رودبار نيز بيش از هر چيز ويرانه هاي مربوطه به قلعه هاي اسماعيليه كه بر فراز ستيغ كوهساران خودنمايي مي كنند، نمايان است. دژ لمبسر يكي از عظيم ترين و وسيع ترين دژهاي منطقه  است سایت جدید بت بال كه دو رود «نينه رود» و «لمه در» در دو سوي آن جريان دارد. قلعه لمبسر از سه جهت مشرق، جنوب و شمال به پرتگاه هاي مخوفي منتهي مي گردد. بخشي از سمت شرقي آن يعني سمت رودخانه نينه رود. شيب كم تري دارد. به همين جهت، ديواري عظيم و قطور با سنگ هاي بسيار بزرگ ساخته اند كه تا امروز قسمتي از آن پابرجاست و در حدود 20 متر طول و 10 متر ارتفاع دارد.

سایت شرط بندی بت بال

اين سایت شرط بندی بت بال قلعه بر بالاي تپه سنگي در دهستاني طارم قرار دارد و دسترسي به آن جز از سمت شمال، بسيار دشوار است. سفيد رود از جانب جنوبي اين قلعه مي گذرد و آن سوي رود، رشته ارتفاعات بلند سنگي سر به آسمان كشيده اند. بناي سایت شرط بندی بت بال اصلي قلعه در بالاي كوه قرار دارد و بخشي از شيب آن را كه به طرف جنوب مي باشد، در بر ميگيرد.

در حال حاضر از ديوارهاي قلعه، گذشته از ديوار اصلي در بالا قسمتي نيز در دامنه شمالي پابرجاست. ين بخش از ديوار كه بر روي يك رگه سنگي استوار شده است،به خاطر به وجود آمده تا در مسير دسترسي باشد و امكان نفوذ به قلعه را سد ساخته باشند. بايد دانست كه در دوران آباداني اين قلعه چنان كه ناصر خسرو نقل نموده، قلعه مزبور داراي سه ديوار تو در تو است.

قلعه سنگرود

در  سایت شرط بندی بت بالشمال  روستاي زردگرد كه در ناحيه كوهستاني شمال قزوين قرار دارد از دهات كوهپايه به شمار مي رود، بر فراز قله كوهي آثاري از بناهاي ويرانه سنگي به چشم مي خورد كه احتمالا يك قرار گاه و يا يك قلعه نظامي بوده است. در پاي كوه، رودخانه اي به نام سنگرود در بستر دره پلنگ دره جاري است. بر روي تپه مرتفع كنار اين دره، آثاري ورود بت بال 90 شبيه به چهار تاقي هاي دوره ساساني ديده مي شود.

قلعه شيركوه

برفراز كوه بيدلان كه بر الموت رود و طالقان رود مشرف است، بقاياي قلعه اي مشاهده مي شود كه از دژهاي اسماعيلي است و براي حفاظت دره الموت مورد استفاده قرار مي گرفته است. بقاياي قلعه شيركوه عبارت است از هشت آب انبار، يك برج و بخشي از ديوار قلعه. سایت شرط بندی بت بال همه اين بناها در دل سنگ هاي كوه كنده شده اند. براي رسيدن به قلعه از راهي بسيار دشوار بايد گذشت.

قلعه شيركوه در زمان حمله هلاكوخان مغول از بزرگترين قلعه هاي اسماعيليان بوده كه به علت استواري آن و بسياري مردان، لشگر مغول موفق به تسخير آن نگرديده.

قلعه ساسان (آرامگاه بزرگ)

اين قلعه در دهستان طارم قرار دارد و بر فراز تپه بلندي ساخته شده كه قسمت بالاي آن فاقد پوشش گياهي است و به صورت سكويي از سنگ سياه خودنمايي مي كند. اين بنا از سه جهت داراي شيب تند است كه تا حدي دسترسي به بناي روي تپه را دشوار مي سازد. در حال حاضر آب درياچه سدي كه در نزديكي آن قرار دارد، اين تپه ادامه يافته و چشم سایت شرط بندی بت بال انداز زيبايي را پديد آورده است.

بناي قلعه ساسان عبارت است از برجي با طرح هشت ضعلي كه در قسمت پايين آن دور تا دور ديواري به ارتفاع 2 متر قرار دارد. طول هر ضلع برج از خارج 50/6 متر است.

قلعه دختر (قزقلعه)

اين قلعه در 15 كيلومتري جاده تاكستان- رنجان، در نزديكي روستاي آبك لو، بر بالاي كوهي واقع شده است. دسترسي به اين قلعه از راهي است كه از گرده جنوبي به بالاي قله و پاي بناي قلعه منتهي ورود بت بال 90 مي شود.

در مسير منتهي به قلعه آثاري از سكوهاي متعدد مشاهده مي وشد و نشانگر آن است كه در زمان سایت جدید بت بال آباداني بنا، اين پله ها جهت دسترسي به بناي قلعه ساخته شده است.

 

قلعه و آثار ايوان سایت جدید بت بال نياق

روستاي سایت شرط بندی بت بال نياق در 16 كيلومتري قزوين و در يك منطقه كوهستاني واقع شده است. در اين روستاي بقاياي آثاري تاريخي وجود دارد كه به ايوان نياق و تاق محمد حنيفه معروف شده است. اين اثر تاريخي بر بالاي كوه سنگي مجاور روستاست و عبارت از گودالي به طول 8 و عرض 5/2 متر مي باشد كه يك ضلع آن به صورت منحني است. اين گودال به يك حوض سنگي شبيه است.  سایت جدید بت بالدر گوشه اين حوض پلكاني سنگي با هفت پله دردل سنگ هاي كوه كنده شده است.

بر روي سطح كوه، آثار ديگري مربوط به ويرانه هاي يك قلعه ديده مي شوند كه از آن ميان تنها سنگ هاي لاشه اي كه در بناي قلعه به كار رفته ان را مي توان تشخيص داد. علاوهن بر آن چندين گودال ديگر نيز به قطرهاي تقريبي يك تا دو متر در اين قسمت ديده مي شوند كه احتمالا به عنوان انبار و محل ذخيره گندم و حبوبات مورد استفاده قرار مي گرفته اند.

در نزديكي آثار ياد شده، ايوان ديگري ديده مي شود كه فقط يك صندلي سنگي كه در كوه كنده شده است، از آن باقي است.

قلعه هاي ديگر استان قزوين سایت جدید بت بال عبارتند از: قلعه قسطين لار، شهرك رشگين، ميمون دژ واقع دهستان رودبار.

 

 

برج هاي سایت جدید بت بال تاريخي

برج هاي آرامگاهي خرقان

اين برج ها در يك كيلومتري روستاي حصار ارمني- از توابع خرقان غربي، و در 32 كيلومتري سایت شرط بندی بت بال جاده قزوين- همدان قرار دارد. برج هاي سخرقان در محوطه وسيعي به فاصله كمي از يكديگر قرار گرفته اند سایت جدید بت بال و از بسياري جهات با هم شباهت دارند؛ اما برج شرقي، قديمي تر ورود بت بال 90 از برج غربي است.

برج باراجين

در فاصله 12 كيلومتري از شمال قزوين، محل خوش منظره و خوش آب و هوايي قرار دارد كه به علت ارتفاع زياد هواي آن از هواي قزوين خنك تر است. در اين محل، بر روي ارتفاعات جانب جپ، رودخانه عريضي به نام ارنزك جريان دارد. برج بلندي نيز از دور بر فراز اين بلندي خودنمايي مي كند؛ سایت جدید بت بال چنان كه از مسافتي بسيار دور از ميان دشت ها و صحراهاي اطراف فزوين مي توان آن را ديد. بلندي مزبور بر تمام محيط اطراف مسلط است و از فراز آن مي توان شهر قزوين را به خوبي مشاهده كرد.

برج باراجين بر روي سكويي هشت ضعلي كه حدود يك متر از كف زمين ارتفاع دارد، بنا شده است. برج اول سنگ چين سكوي مزبور با سنگ هاي صاف و تراش دار چهارگوش بنا شده است و اين تنها قسمت از بناي برج است كه از سنگ هاي تراش دار در بناي آن استفاده شده است. طول هر يك از ضلع هاي هشت ضلعي، 70/3 متر است.

برج سنگي با كتبيه كوفي

بر روي تپه اي كه در جانب شمال شرقي قلعه ساسان- از دهستان طارم قرار دارد، برج سنگي ويرانه ديگري كه با سنگ لاشه و ملاط گچ ساخته شده است، ديده مي شود. با گذشت زمان، اين برج آسيب هاي فراواني ديده است.

در سال 1962 اين برج توسط يكي از باستان شناسان خارجي به نام «ويلي» مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين بررسي، كتيبه اي به خط كوفي تزئيني در قسمت زير سقف آن سقف آن مشاهده سایت جدید بت بال شده كه فقط دو كلمه آن باقي مانده و بقيه آن فرو ريخته است.

خط كوفي اين كتيبه، از نظر زيبايي و ارزش هاي هنري، ورود بت بال 90 از زيباترين نمونه هاي خط كوفي تزئيني به شمار مي رود.

گنبدهاي تاريخي

يله گنبد ورود بت بال 90

اين بنا كه در 37 كيلومتري جاده قزوين- رشت و بر فراز يك رشته بلندي قرار گرفته است، بناي سایت شرط بندی بت بال مدور است كه به جز گنبد آن به تمامي از سنگ لاشه و با دقتي در خور ستايش ساخته شده است. بر روي نمايان خارجي بنا پنج برجستگي به صورت ستون هاي مدور تعبيه كرده اند. ورودي بنا در شرق آن و در ميان يك جلو خان مستطيل شكل جاي دارد. پوشش زيرين به صورت يك گنبد سایت جدید بت بال آجري مخروطي شكل در ميان ديوارهاي جانبي برج ديده مي شود.

كافر گنبد

اين گنبد در روستاي نياق، در 16 كيلومتري قزوين و در نزديك امام زاده سلطان ويس قرار دارد. اين بنا، بنايي با نماد هشت ضلعي است كه طول هر ضلع آن از خارج 80/2 متر است. در زاويه هر دو ضلع، برجستگي اي وجود دارد كه به صورت دور قاب هر ضلع درآمده است. قسمت از راه بنا از سنگ و بقيه آن با آجر ساخته شده است. نماي خارجي بنا هيچ گونه تزئيني ندارد و تنها در قسمت بالا يك رج آجركاري كه در امتداد جرزهاي نبش با برجستگي كمتري بالا رفته، شكل يك قوس و طاق نماي تزئيني را به وجود آورده است. در وسط ضلع از هشت ضلع بنا، سه در ورودي تعبيه شده است كه در بالاي دو در شمالي و غربي، قوسي تيره دار و در اطراف آن ها، قاب مستطيل شكلي قرار گرفته است. در شرقي، در حال حاضر با لاشه سنگ مسدود شده است. در اطراف اين در قاب مستطيل وجود ندارد. در بالاي اين در- بر روي ديوار- آثار يك سر در هلالي شكل تزئيني مشاهده مي شود كه در حال حاضر سایت جدید بت بال جز طرح قوس آن كه با ملاط گچ ساخته شده چيز ديگري از آن باقي نيست. در حال حاضر بر بالاي بنا بقاياي پوشش گنبد مدوري به چشم مي خورد. به نظر مي رسد گنبد اوليه دو پوسته بوده است و پوشش دوم آن، احتمالا مخروطي بوده است. در ورود بت بال 90 قسمت بالاي بنا، در حد فاصل پوشش اول و دوم گذشته از آجر، در پايه گنبد قدري سنگ لاشه نيز به كار رفته است.